Zorgpact

Het Zorgpact is een initiatief van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door de ontwikkelingen in de zorgsector en het onderwijs is de afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs van groot belang om in de toekomst over voldoende goed gekwalificeerd personeel te kunnen beschikken. Het Zorgpact streeft dezelfde doelen na als VBZ met het thema Onderwijs en Ontwikkeling.

Minister Bussemaker en minister Schippers hebben in april 2015 de heer Doekle Terpstra aangesteld om als aanjager aan de slag te gaan voor het Zorgpact. Bestuurders in onderwijs, zorg en overheid opgeroepen om aan de slag te gaan om het onderwijs beter af te stemmen op huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg.  Samenwerking tussen overheid, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen is hierbij cruciaal. Om deze samenwerking verder te versterken is het Zorgpact gelanceerd. Op de website van het Zorgpact is landelijke informatie over het Zorgpact te vinden.

Regionaal Zorgpact KAM

In de regio KAM is er, met het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt (en de voorloper hiervan, de Stuurgroep Leren en Werken) al jaren sprake van een Zorgpact. Dit regionale Zorgpact KAM was één van de eerste zorgpacten die zich in 2015 aansloten bij het landelijk Zorgpact. Het regionale Zorgpact KAM is de regionale agenda van het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt waarin zes thema\'s centraal staan:

  • Vernieuwing;
  • De medewerker van de toekomst: flexibel en mobiel;
  • De werkgever van de toekomst: flexibel en pro actief;
  • Maatschappelijke opdracht: SROI en garantiebanen;
  • Zorgprofessional en opleiden;
  • De aantrekkingskracht van de sector.

In mei 2017 is er een evaluatiemoment van het regionale Zorgpact KAM geweest, een zogenaamde Volgspot, waarin de resultaten en de voortgang met elkaar besproken is.

Het regionale Zorgpact KAM en de Volgspot van mei 2017, staan hieronder bij documenten en zijn ook terug te vinden op de website van het landelijke Zorgpact, https://zorgpact.nl/regionale-pacten/zorgpact-kennemerland-amstelland-en-meerlanden en https://zorgpact.nl/zorgpact/de-volgspot.

De landelijke werkdag op 8 december 2016 startte met een film met daarin enkele goede voorbeelden van samenwerking, waaronder het regionale Zorgpact KAM. Daarnaast is er een portretfilm gemaakt over het regionale Zorgpact KAM. 

De stand van zaken van de thema’s in september 2016 staan in een speciale editie van de VBZ nieuwsbrief.

Tijdens de landelijke werkdag op 2 december 2015 heeft VBZ met enkele samenwerkingspartners het regionale Zorgpact gepresenteerd (zie Poster bij documenten). Tevens heeft VBZ een workshop gehouden over een thema uit het Zorgpact, te weten: “de onderkant naar boven”: het verbeteren van de samenwerking, het wegnemen van praktische bezwaren en het realiseren van duurzame oplossingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Contactpersoon: Marion Fisser, telefoonnummer: 023- 5322151 of m.fisser@vbzkam.nl

LAATSTE NIEUWS

Inspirerende inspiratiesessie
01-02-2019 12:02
Handen en voeten geven aan SPP, het lijkt vaak zo’n taai proces. Maandag 28 januari konden we leren van voorbeelden uit de praktijk en werden we geïnformeerd over ICT- toepassingen.

Zorg luidt de noodklok in Haarlem
11-11-2017 07:11
Zorgorganisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen en UWV luiden volgende week in Haarlem met een intentieverklaring de noodklok voor de zorg en slaan de handen ineen om de personeelstekorten aan te pakken.

Landelijke werkdag Zorgpact op 6 december a.s.
06-11-2017 09:11
Wilt u de samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en overheden in uw regio versterken? Kom dan 6 december naar de Landelijke Werkdag Zorgpact.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!< Terug naar thema