Subsidies onderwijs

Er zijn diverse subsidie mogelijkheden voor onderwijs in de zorg. Op deze pagina lichten we het Stagefonds Zorg en de Subsidieregeling Praktijkleren toe.

Onderaan op deze pagina, bij documenten, staat een subisidiekaart. Deze kaart geeft een overzicht van relevante subsidies voor werkgevers met betrekking tot initiële op-, bij- en nascholing, instroom en behoud werknemers en innovaties. De kaart wordt regelmatig vernieuwd.

Het Stagefonds Zorg maakt het mogelijk dat zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van bepaalde zorgopleidingen, (achteraf) een bijdrage kunnen krijgen voor de kosten van die stagebegeleiding (voor BOL en voltijd/deeltijd studenten) of loonkosten (voor BBL en duaal studenten). Het stagefonds wordt gecoördineerd door SBB.

De aanvraagprocedure voor de regeling Stagefonds Zorg wordt vanaf augustus 2017 gedigitaliseerd. Het papieren aanvraagformulier dat u elk jaar in augustus ontvangt wordt vervangen door een digitale variant. Via de nieuwe website Stageplaatsen in de zorg, is meer informatie te vinden over het online aanvragen van de subsidie.

De normbedragen 2016-2017 worden medio november 2017 bekend gemaakt. Per opleiding is een maximum normbedrag opgenomen in de regeling. In de subsidieregeling ziet u dat de opleidingen zijn opgedeeld in vier categorieën. Per categorie zijn de maximum normbedragen als volgt:

  • Categoriecode A (MBO-BOL en HBO-voltijd/deeltijd): € 2.700
  • Categoriecode B (MBO-BBL exclusief niveau 3 en HBO-duaal exclusief HBO-Verpleging-duaal): € 1.800
  • Categoriecode C (MBO-BBL niveau 3): € 4.800 ( = € 1.800 + € 3.000)
  • Categoriecode D (HBO-Verpleging-duaal): € 3.200 ( = € 1.800 + € 1.400)

De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt. Wilt u meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Bekijk dan het online seminar 2016. In 30 minuten bent u op de hoogte.

LAATSTE NIEUWS

VBZ Arbeidsmarktconferentie Met lef koersen op kansen
28-09-2017 13:09
In woelig vaarwater zoeken we in Zorg en Welzijn naar een nieuwe koers. Op de tweede VBZ-arbeidsmarktconferentie bespreken we met elkaar hoe de bakens op de arbeidsmarkt zijn verlegd.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!< Terug naar thema