Project START

In project STAges Richting de Toekomst (START) hebben, in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt,  VBZ, Nova College, Hogeschool Inholland en enkele zorgorganisaties samengewerkt om stages en leerplekken te verbeteren. Het resultaat van het project is het document 'Optimaal leren tijdens stages in Zorg en Welzijn. In deze handreiking zijn randvoorwaarden opgenomen die nodig zijn om het leren op de werkplek toteen succes te maken. Een succesvolle stage/leerwerkplek bevordert het leerproces en op die manier draagt het document bij aan het studiesucces.

Met deze handreiking spreken we binnen de regio een gemeenschappelijke taal over de afspraken, rollen en acties van allen die bij het leren op de werkplek betrokken zijn. De gemeenschappelijke taal betekent dat we werken aan hetzelfde, maar dat we dit niet uniform
vorm hoeven te geven. Iedere organisatie zal er haar eigen accent aan geven. Het document is ambitieus, er wordt wat van iedereen verwacht. Maar we mogen ook wel iets van elkaar verwachten om de stages, en hiermee de studie, tot een succes te maken. Omdat we allemaal goed opgeleide zorgprofessionals op de regionale arbeidsmarkt willen.

De handreiking staat hieronder bij documenten.

In het najaar van 2016 hebben enkele vierdejaars verpleegkundestudenten van Hogeschool Inholland voor project START een onderzoek gedaan onder studenten van Nova College en Hogeschool Inholland. Het onderzoek richtte zich op wat voor studenten een optimaal leerklimaat is. Het resultaat van dit onderzoek is mede input geweest voor de handreiking 'Optimaal leren tijdens stages in Zorg en Welzijn'. Ook het onderzoek staat hieronder bij documenten.

Contactpersoon: Marion Fisser, telefoonnummer: 023- 5322151 of m.fisser@vbzkam.nl

LAATSTE NIEUWS

VBZ Arbeidsmarktconferentie Met lef koersen op kansen
28-09-2017 13:09
In woelig vaarwater zoeken we in Zorg en Welzijn naar een nieuwe koers. Op de tweede VBZ-arbeidsmarktconferentie bespreken we met elkaar hoe de bakens op de arbeidsmarkt zijn verlegd.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!< Terug naar thema