Onderwijs en ontwikkeling

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is een belangrijk punt van aandacht. Om de noodzakelijke zorg voor nu en in de toekomst te kunnen garanderen, moeten tijdig voldoende studenten instromen in de verschillende zorgopleidingen.
Daarnaast moeten werkgevers en onderwijs continu in overleg zijn over de inhoudelijke aansluiting van de opleidingen op de beroepspraktijk. De snelle ontwikkelingen in de zorg, de technologische ontwikkelingen en de steeds complexer wordende zorg, vragen om in gezamenlijkheid het onderwijs vorm te geven. 

Voor het thema Onderwijs en ontwikkeling is op strategisch, tactisch en operationeel niveau regelmatig overleg tussen de zorgaanbieders (verenigd in samen Voor Betere Zorg), ROC  Nova College en Hogeschool Inholland. Deze samenwerking is nodig om nu en in de toekomst te beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel in de zorgsector. Het thema richt zich op een goede afstemming tussen opleiden en werkveld met betrekking tot:
• de kwaliteit van opleiden
• de instroom en het behoud van leerlingen en stagiaires in de zorg
• nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de zorg en het onderwijs

Projecten, netwerken, bijeenkomsten en ontwikkelingen met betrekking tot dit thema zijn o.a.

Contactpersoon: Marion Fisser, telefoonnummer: 023- 5322151 of m.fisser@vbzkam.nl

LAATSTE NIEUWS

SectorplanPlus derde tijdvak
10-12-2018 09:12
Van 3 tot en met 21 december kunnen werkgevers in zorg en welzijn subsidie aanvragen voor opleidingen in het derde tijdvak. In totaal komt ten minste € 95 miljoen beschikbaar.

Terug de schoolbanken in
27-09-2018 14:09
Maandag 24 september en woensdag 26 september kwamen - bij de locaties Haarlem en Hoofddorp van het Nova College - in totaal zo’n 50 studenten van 13 verschillende zorgorganisaties bij elkaar om te starten met een versneld BBL-traject mbo verpleegkunde niveau 4).

Toekomstgericht opleiden in de regio Amstelland Meerlanden
29-03-2018 13:03
“Leiden we genoeg medewerkers op en leiden we hen op voor de juiste kennis en vaardigheden om de toekomstige cliëntvraag goed te kunnen beantwoorden?”. Deze vraag stond centraal op de bijeenkomst van 29 maart, 14 werkgevers uit deze regio hebben wederom hun ideeën over opleidingsambities voor de periode 2018-2020 met elkaar gedeeld.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!