Onderwijs en ontwikkeling

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is een belangrijk punt van aandacht. Om de noodzakelijke zorg voor nu en in de toekomst te kunnen garanderen, moeten tijdig voldoende studenten instromen in de verschillende zorgopleidingen.
Daarnaast moeten werkgevers en onderwijs continu in overleg zijn over de inhoudelijke aansluiting van de opleidingen op de beroepspraktijk. De snelle ontwikkelingen in de zorg, de technologische ontwikkelingen en de steeds complexer wordende zorg, vragen om in gezamenlijkheid het onderwijs vorm te geven. 

Voor het thema Onderwijs en ontwikkeling is op strategisch, tactisch en operationeel niveau regelmatig overleg tussen de zorgaanbieders (verenigd in samen Voor Betere Zorg), ROC  Nova College en Hogeschool Inholland. Deze samenwerking is nodig om nu en in de toekomst te beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel in de zorgsector. Het thema richt zich op een goede afstemming tussen opleiden en werkveld met betrekking tot:
• de kwaliteit van opleiden
• de instroom en het behoud van leerlingen en stagiaires in de zorg
• nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de zorg en het onderwijs

Projecten, netwerken, bijeenkomsten en ontwikkelingen met betrekking tot dit thema zijn o.a.

Contactpersoon: Marion Fisser, telefoonnummer: 023- 5322151 of m.fisser@vbzkam.nl

LAATSTE NIEUWS

‘Ik heb mijn hand een week niet gewassen’
08-07-2019 15:07
Er zou een bijeenkomst zijn over de integratie van mensen in Haarlem met een niet-Nederlandse achtergrond. Behalve minister Koolmees was er ook iemand anders, niemand minder dan Koning Willem-Alexander!

Samen slim begeleiden
14-06-2019 11:06
Donderdag 13 juni kwamen bijna 60 professionals bij elkaar samen voor de bijeenkomst Slim begeleiden (van studenten/stagiaires) bij Nieuw Unicum in Zandvoort.

Pilot opleiden kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt naar Verzorgende IG
11-06-2019 14:06


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!