Onderwijs en ontwikkeling

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is een belangrijk punt van aandacht. Om de noodzakelijke zorg voor nu en in de toekomst te kunnen garanderen, moeten tijdig voldoende studenten instromen in de verschillende zorgopleidingen.
Daarnaast moeten werkgevers en onderwijs continu in overleg zijn over de inhoudelijke aansluiting van de opleidingen op de beroepspraktijk. De snelle ontwikkelingen in de zorg, de technologische ontwikkelingen en de steeds complexer wordende zorg, vragen om in gezamenlijkheid het onderwijs vorm te geven. 

Voor het thema Onderwijs en ontwikkeling is op strategisch, tactisch en operationeel niveau regelmatig overleg tussen de zorgaanbieders (verenigd in samen Voor Betere Zorg), ROC  Nova College en Hogeschool Inholland. Deze samenwerking is nodig om nu en in de toekomst te beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel in de zorgsector. Het thema richt zich op een goede afstemming tussen opleiden en werkveld met betrekking tot:
• de kwaliteit van opleiden
• de instroom en het behoud van leerlingen en stagiaires in de zorg
• nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de zorg en het onderwijs

Projecten, netwerken, bijeenkomsten en ontwikkelingen met betrekking tot dit thema zijn o.a.

Contactpersoon: Marion Fisser, telefoonnummer: 023- 5322151 of m.fisser@vbzkam.nl

LAATSTE NIEUWS

ZORG.IK? Carrièrebeurs 14 maart 2019
15-02-2019 06:02
Meer weten over werken en leren in de zorg? Bezoek de Carrièrebeurs voor Zorg en Welzijn in de provincie Noord-Holland hal in Haarlem.

Inspirerende inspiratiesessie
01-02-2019 12:02
Handen en voeten geven aan SPP, het lijkt vaak zo’n taai proces. Maandag 28 januari konden we leren van voorbeelden uit de praktijk en werden we geïnformeerd over ICT- toepassingen.

SectorplanPlus derde tijdvak
10-12-2018 09:12
Van 3 tot en met 21 december kunnen werkgevers in zorg en welzijn subsidie aanvragen voor opleidingen in het derde tijdvak. In totaal komt ten minste € 95 miljoen beschikbaar.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!