Netwerk HRM

Het netwerk HRM bestaat uit de managers HRM van de leden van VBZ.

Het netwerk komt twee tot drie keer per jaar bijeen. Het netwerk adviseert VBZ over HRM thema’s die prioriteit hebben. De adviezen kunnen leiden tot agenderen van punten op de agenda van het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt, HRM en Scholing. Ook kunnen ze leiden tot  themabijeenkomsten waarin, eventueel met  ondersteuning van externe deskundigen, de nadruk ligt op kennisdeling, informatie-uitwisseling en deskundigheidsontwikkeling.

HRM managers werkzaam bij een lid van VBZ kunnen lid worden van deze werkgroep. In de digitale omgeving  staan documenten die alleen door deze HRM managers bekeken kunnen worden.

Contactpersoon: Monique van ’t Klooster  023 - 5322151 of m.vantklooster@vbzkam.nl