Leren en opleiden

Binnen samen Voor Betere Zorg bestaan verschillende netwerken waar aan strategische opleidingsplanning wordt samengewerkt:

  • Netwerk ‘Toekomstgericht opleiden: 3 keer per jaar door 25 organisaties wordt de dialoog gevoerd over de regionale strategische opleidingsplanning.
  • ‘Ontwikkelnetwerk opleiden': opleidingsverantwoordelijken van 12 organisaties concretiseren ontwikkelingen vanuit het netwerk toekomstgericht opleiden in acties.

In het kader van kennisdeling delen we hier enkele opbrengsten.

Project Anders Begeleiden

DOCUMENTEN

LAATSTE NIEUWS

Werken aan het verbeteren van de studentbegeleiding
12-02-2020 14:02
Donderdag 6 februari meldde de FNV dat de begeleiding van stagiaires in de zorg onvoldoende is. In dit kader is het goed om bekend te maken dat er in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden initiatieven zijn om dit tij te keren.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!