Koplopers Groep Social Return

Werkgevers in VBZ-verband voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om vanuit samenwerking met elkaar een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

In dit kader heeft een aantal leden van VBZ een zogenaamde “koplopers” groep gevormd. Ook een aantal gemeenten neemt deel. Deze groep wil de zorg en welzijnsinstellingen in de regio KAM ondersteunen hoe invulling te geven aan Social Return en de invulling van Garantiebanen.

Social Return
Social Return is een verplichting vanuit de WMO bij aanbestedingen. Hierbij gaat het erom dat een investering die de gemeente doet, naast het gewone rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Deze inspanning gaat primair om het plaatsen van medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit kan werk, een werkplek of de toeleiding en begeleiding bij werk voor specifieke doelgroepen zijn, maar steeds vaker wordt ook gekeken naar andere innovatieve invullingen, arrangementen of bijvoorbeeld samenwerking met Sociale Firma’s. Je kan het omschrijven als  "iets terug doen", of "Voor wat hoort wat".  Doel van SROI is het bevorderen van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Garantiebanen
In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers met elkaar afgesproken zich in te zetten om voor 2026 in totaal 100.000 banen beschikbaar te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De leden van VBZ willen óók ruimte maken in hun organisatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar hoe doe je dat? Wij zijn immers ook onze organisaties aan ’t veranderen, bezuinigen en noodgedwongen krimpt de werkgelegenheid. En er spelen praktische vraagstukken. Is er een financiële  tegemoetkoming, hoe werkt het met begeleiding en risico’s bij ziekte of arbeidsongeschiktheid? Waar kunnen we samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise?

De “Koplopers” groep
De “Koplopers” groep biedt een platform waarin functionarissen van de aangesloten VBZ-instellingen:

  •  Kennis en inzichten met elkaar delen t.a.v. Social Return on Investment en de Participatiewet in het bijzonder rondom Garantiebanen
  • (Inter)actief bezig kunnen zijn met praktijk cases, best practices en ervaringen van collega’s.
  • streven naar een regionale afstemming met de gemeentes in de regio KAM rondom uitvoeringsregels en protocollering Social Return
  • op zoekgaan  naar alternatieven waarbij gebruik gemaakt  kan worden van de “eigenkracht / expertise”.

Alleen functionarissen van VBZ lidinstellingen kunnen lid worden van werkgroepen.

Wilt u lid worden van deze werkgroep? Neem dan contact met ons op: vbz@vbzkam.nl

Deze werkgroep wordt vanuit Bureau VBZ ondersteund door Willem van Luttikhuizen, w.vanluttikhuizen@vbzkam.nl