Kenniskring

Duurzame inzetbaarheid = Duurzaam Meedoen

Koersen op kansen’ is het strategisch werkplan VBZ programma Arbeidsmarkt, HRM en Scholing voor 2016 – 2020. In dit werkplan blijft Duurzame inzetbaarheid een belangrijk item voor de komende tijd. 

In de regio spreken we liever van ‘Duurzaam Meedoen’. De achterliggende gedachte hierbij is dat Meedoen in duurzaamheid activiteiten vraagt van werkgever en medewerker in gezamenlijke verantwoordelijkheid.  Duurzaam kunnen meedoen betekent dat je lang, gezond en met plezier werkt en dat je de vraag van de cliënt, de organisatie en van jezelf kunt blijven beantwoorden.

De veranderingen in de zorg doen een beroep op de medewerker om lerend in het leven te staan en de eigen regie op te pakken. Het behoud van vitale en proactieve medewerkers vraagt in samenspraak van de werkgever aandacht voor loopbaanontwikkeling en mobiliteit.

samen Voor Betere Zorg ondersteunt haar leden op dit gebied door het organiseren van themabijeenkomsten, vanuit de Kenniskring Duurzame Meedoen. De Kenniskring  bestaat uit afvaardiging vanuit de volgende werkgroepen:

Alleen functionarissen van VBZ lidinstellingen kunnen lid worden van werkgroepen.
Wilt u lid worden van deze werkgroep? Neem dan contact met ons op: vbz@vbzkam.nl

De kenniskring wordt ondersteund door Liesbeth van Hellemondt, Bureau VBZ, telefoonnummer: 023 – 5322151, l.vanhellemondt@vbzkam.nl.

 

Documenten: