Vrijwilligerswerk in de zorg

Met de ontwikkelingen in de zorg, de toenemende mate van zelfmanagement bij cliënten en ter ondersteuning van mantelzorgers wordt de behoefte aan zorgvrijwilligers in de zorgdriehoek groter.

Vrijwilligers met talenten én uitdagingen

samen Voor Betere Zorg heeft op 16 mei 2017 een kennisdelingsbijeenkomst georganiseerd over het thema 'Vrijwilligers met talenten én uitdagingen'. Deze groep vrijwilligers, ook wel kwetsbare vrijwilligers genoemd, heeft veel te bieden, maar vraagt vaak meer begeleiding dan ‘gewone’ vrijwilligers. 

De uitdaging is om het potentieel van deze groeiende groep vrijwilligers zo in te zetten dat iedereen er van profiteert. Hoe kunnen we dat het beste doen en wat is daarvoor nodig?
Deze zaken zijn aan bod gekomen tijdens een bijeenkomst waar coördinatoren vrijwilligers hun kennis deelden. We hopen dat de in de bijeenkomst gedeelde kennis bijdraagt aan een grotere inzet van kwetsbare vrijwilligers.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Enkele andere documenten met betrekking tot vrijwilligers met talenten én uitdagingen staan onderaan deze webpagina.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Marion Fisser (Arbeidsmarkt) en Andre de Jong (Zorg en Sociaal Domein).


VBZ Project Vrijwillige inzet: samenwerking beroepskracht en vrijwilliger

De gemeente Haarlem heeft in 2016 subsidie beschikbaar gesteld om vrijwillige inzet in de zorg te versterken en te bevorderen. De gemeente heeft vooraf aan deze subsidiestelling, met input van VBZ en de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. een plan van aanpak geschreven. Deze vindt u terug onderaan deze pagina.

VBZ heeft op basis hiervan een plan van aanpak geschreven op de sub-doelstelling: “Stel een programma van activiteiten samen voor de bewustwording en een verandering van houding en gedrag bij de zorgprofessional in het samenwerken met vrijwilligers”.

VBZ heeft samen met experts van verschillende zorgorganisaties Sleutels tot Succes geformuleerd. Dit zijn aanbevelingen om de samenwerking tussen zorgprofessional en vrijwilliger te versterken. Dit document, een flyer en een filmpje zijn te vinden op de subpagina Sleutels tot Succes.

Workshop 6 X B
Een van de categorieën uit Sleutels tot succes is Deskundigheidsbevordering. In samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. organiseert VBZ in het eerste kwartaal van 2017 enkele workshops ‘6 X B Succesvol samenwerken met vrijwilligers’ en een train de trainer bijeenkomst ‘6 X B’. Deze zijn bedoeld voor vrijwilligerscoördinatoren en aandachtsfunctionarissen vrijwilligers. Na het volgen van deze workshop kunnen zij hun kennis verder in de organisatie verspreiden en met teams over het onderwerp in gesprek gaan. Doel is uiteindelijk om de samenwerking tussen zorgprofessional en vrijwilliger te versterken.

Digitale kennisbundel voor mbo: samenspel met informele zorg
Een van de aanbevelingen uit de Sleutels tot succesvolle samenwerking is: "Initiële opleidingen op mbo en hbo niveau hebben het thema ‘Samenwerken met informele zorg’ opgenomen in het curriculum." Expertisecentrum Mantelzorg heeft samen met docenten en onderwijsontwikkelaars een actuele en praktijkgerichte  Digitale kennisbundel voor mbo: samenspel met informele zorg ontwikkeld. Ook kan de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. een serie gastlessen voor docenten en/of studenten verzorgen over dit thema.

Contactpersoon: Marion Fisser, telefoonnummer: 023- 5322151 of m.fisser@vbzkam.nl

LAATSTE NIEUWS

Even voorstellen…
28-09-2017 13:09

Actualisatie infopuntzorg.nl
28-09-2017 13:09
Recentelijk is de informatie op de infopuntzorg.nl weer grondig geactualiseerd en sluit het aan bij de lopende projecten.

Vooraankondiging: symposium ‘onbegrepen gedrag’ voor professionals
28-09-2017 13:09
Onbegrepen gedrag komt voor bij een breed scala van zorgaanbieders uit zowel de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, psychiatrie als in het ziekenhuis. Door ontschotting en decentralisatie krijgen professionals van zorgaanbieders vaker te maken met onbegrepen gedrag van cliënten met beperkingen waarover zij misschien beperkte expertise hebben.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!< Terug naar thema