Mantelzorg

Mantelzorg neemt in de Nederlandse gezondheidszorg een belangrijke plaats in. Met de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg wordt deze plaats zo mogelijk nog belangrijker. Het hebben en uitvoeren van een mantelzorgbeleid door zorgorganisaties is bijvoorbeeld een voorwaarde van zorgverzekeraars voor het afsluiten van de basisovereenkomst. Voor zorgorganisaties is het van groot belang om samen te werken met mantelzorgers om zo samen optimale zorg te kunnen verlenen. Om zorgorganisaties en de mantelzorgers hierbij te ondersteunen bevat deze pagina informatie omtrent mantelzorg. U kunt hier informatie vinden over mantelzorgorganisaties en goede praktijken van zorgorganisaties in de regio. De informatie op deze pagina richt zich op de samenwerking tussen zorgprofessional en mantelzorger. Op de pagina Vrijwilligerswerk (ander subthema van Informele Zorg) vindt u onder andere informatie over het VBZ project Vrijwillige inzet: versterking samenwerking zorgprofessional-vrijwilliger.

Enkele filmpjes over mantelzorg en de professional:  Samen zorgen met mantelzorgers  en WMO gestript, deel 7 over mantelzorg

Staatssecretaris Van Rijn over samenwerking zorg en mantelzorger, een kort artikel.

Vanaf 2014 tot medio 2016 hebben in Nederland 80 zorgorganisaties uit verschillende sectoren gewerkt aan een betere samenwerking met mantelzorgers. Hun ervaringen en gebruikte instrumenten zijn terug te vinden in een digitaal werkboek. Programmaleiders van In voor Mantelzorg  Cecil Scholten en Anita Peters: 'Dit werkboek biedt een grote hoeveelheid praktische kennis en is een goede basis voor beroepskrachten, managers en beleidsmakers in de zorg die een beter samenspel met mantelzorgers willen.' Download het digitale werkboek Verder in samenwerking

 

logo_mezzo.png

Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Mezzo heeft themadossiers over mantelzorg en vrijwilligerszorg en stelt materialen ter beschikking om binnen de organisatie mee aan de slag te gaan. Mezzo kan ondersteunen bij visieontwikkeling van de organisatie op wat goede zorg voor de toekomst is en welke rol mantelzorg hierbij speelt. Mezzo heeft de Mezzo Academie, die een breed scholings- en trainingsaanbod biedt, zoals de training \'Help zorgprofessional en mantelzorger samenwerken in de zorg driehoek\'. Maatwerk is ook mogelijk.

 

logo_ecm.gif

Het Expertisecentrum Mantelzorg is het landelijke kenniscentrum voor mantelzorgondersteuning. Het expertisecentrum werkt met en voor betrokken partijen die mantelzorgondersteuning bieden en/of op de agenda hebben staan: overheden, zorg- en welzijnssector, financiers, opleidingen, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties. Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft een uitgebreide website waar bijvoorbeeld informatie is te vinden over basisinformatie met betrekking tot mantelzorg. Ook zijn er pagina\'s ontwikkeld voor professionals en gemeenten. Voor professionals is per sector een pagina ontwikkeld, waarin informatie is te vinden over instrumenten en methoden en over praktijkvoorbeelden van samenwerking met mantelzorgers. Op de pagina Opleidingen staat allerlei informatie en werkvormen over opleidingen. Daarnaast is er een aparte pagina met samenwerken als thema. Op de pagina Digitale kennisbundel voor mbo: samenspel met informele zorg staat een actuele, praktijkgerichte kennisbundel Samenspel die door het Expertisecentrum Mantelzorg samen met docenten en onderwijsontwikkelaars is ontwikkeld.

 

logo_vilans.png

Vilans is een landelijke organisatie die zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars helpt de langdurende zorg goed en betaalbaar te houden mét aandacht voor de cliënt. Vilans biedt omtrent het thema mantelzorg o.a. een workshop/ theatervoorstelling ´Familiefabels´ aan. De voorstelling ´Familiefabels` is een interactieve voorstelling, waarbij het publiek regelmatig wordt gevraagd naar hun praktijkervaringen en hoe zij over situaties denken. Met deze voorstelling doorziet u misvattingen en vergroot u de betrokkenheid van familie en mantelzorgers. De flyer is via de website van Vilans te downloaden. Verder staan er op de site van Vilans 9 tips van mantelzorgers voor zorgprofessionals.

 

 logo-zorgvoorbeter-transparant2.png.png

Op het Kennisplein Zorgvoorbeter is kennis over ouderenzorg gebundeld, met betrouwbare en actuele informatie die zorgmedewerkers in de praktijk kunnen gebruiken om de ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken te verbeteren. Eén van de thema's op het Kennisplein is mantelzorg. Hier is o.a. een een kaartspel te vinden met prikkelende stellingen om in gesprek te gaan over mantelzorg, bijvoorbeeld in het team of met stakeholders. Ook zijn er online leerinterventies (4 modules van 10 minuten) te vinden:goed in gesprek met mantelzorgers. Een toolkit Samenwerken met mantelzorgers is hier ook te vinden.

 

logo-WerkEnMantelzorg.png

Stichting Werk&Mantelzorg streeft na dat de combinatie werk en mantelzorg net zo gewoon en bespreekbaar wordt als de combinatie werk en de zorg voor kinderen. Daartoe werkt de stichting samen met werkgevers, overheid, gemeenten, belangenorganisaties en werkende mantelzorgers. In de ziekenhuis- zorg en welzijnssector combineren 1 op de 4 werknemers werk met mantelzorg. Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid levert een win-win situatie voor werkgever en medewerker. Aandacht, begrip en ruimte voor (maatwerk) oplossingen van de werkgever, dragen bij aan de werk privé balans van de werkende mantelzorger. Zo blijven mantelzorgers gezond, vitaal en productief en gaan zij met plezier naar hun werk. Er is een whitepaper verschenen: in 5 stappen naar een mantelzorgvriendelijk HRM beleid.

 

logo de veer en jong mantelzorg

De Werkgevers Helpdesk Mantelzorg ondersteunt bedrijven met  kosteloos advies over werk en mantelzorgDe Werkgevers Helpdesk Mantelzorg is een desk waar bedrijven terecht kunnen voor het broodnodige advies, informatie en ondersteuning. “Ze geven informatie over wettelijke richtlijnen met betrekking tot mantelzorg en de zorgverloven. Ook  adviseren ze hoe je qua bezetting om kunt gaan met deze verandering op de werkvloer. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een ‘WerkZorg Adviseur’ inschakelen, die werknemers helpt om een goede balans te vinden tussen werk en zorg. Want het is belangrijk dat er niet alleen oog is voor de belangen van de mantelzorger, maar ook voor de werkgever. Daar voorziet de Werkgevers Helpdesk Mantelzorg in.

 

logo_ivm.png

In voor Mantelzorg is een programma voor zorgorganisaties die willen werken aan een betere ondersteuning van en een betere samenwerking met mantelzorgers. In voor Mantelzorg biedt zorgorganisaties innovatietrajecten op maat en verspreidt de hierin ontwikkelde kennis. Innovatie en implementatie staan centraal. De uitvoering is in handen van Vilans en Movisie. Het ministerie van VWS financiert het programma. Op 1 juli 2014 was de deadline voor het indienen van een aanvraag voor een innovatietraject. Inmiddels lopen bij 80 organisaties innovatietrajecten, waaronder een locatie bij Amstelring. De website van In voor Mantelzorg houdt u op de hoogte van de trajecten. Zorgprofessionals kunnen ambassadeur worden van In voor Mantelzorg. Een ambassadeur heeft oog voor de mantelzorgers in de organisatie en promoot bijvoorbeeld een betere samenwerking met mantelzorgers. Op ikbeninvoormantelzorg zijn hiervoor allerlei materialen te vinden.

 

maatje z logo.JPG

Maatje Z is centrum voor Mantelzorg in de regio Midden-Kennemerland. Maatje Z biedt een uitgebreid aanbod (preventie, voorlichting, samenwerking, praktische hulp en emotionele ondersteuning) voor mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals. Deze laatste doelgroep kan terecht bij Maatje Z voor expertise op het gebied van familie- en naastenzorg. Zo biedt Maatje Z advies, begeleiding, training en uitgebreide workshops in de (h)erkenning van en samenwerking met mantelzorgers.

 

LogoMMjpeg.jpg

Mantelzorg & Meer biedt hulp, training en advies aan mantelzorgers, vrijwilligers, werkgevers en organisaties in regio Amstelland en Meerlanden. De trainingen bedoeld voor zorgprofessionals verbreden hun kennis over verwijsmogelijkheden voor mantelzorgers en vergroten hun deskundigheid in de samenwerking met mantelzorgers. Een van de trainingen is de training Familiezorg, die ook als maatwerk aangeboden kan worden.

 

logo tandem.png

Tandem is een mantelzorgorganisatie en is actief in Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal en Haarlemmerliede & Spaarnwoude.
Tandem biedt informatie & advies, emotionele ondersteuning, begeleiding, lotgenotencontact, workshops, bemiddeling bij de inzet van vrijwilligers en nog veel meer. Ook jonge en werkende mantelzorgers kunnen bij Tandem terecht.


Eva logo.JPG

Eva heeft veel kennis en ervaring op het gebied van mantelzorgondersteuning en ondersteuning bij de zorg door vrijwilligers. Naast ondersteuning biedt Eva advies en informatie aan hulpvragers, mantelzorgers, zorgvrijwilligers en beroepskrachten.  Eva richt zich primair op Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, maar gaat ook in op vragen van andere organisaties en gemeente(n). 


logo-humanitas

Stichting Humanitas heeft enkele online trainingen voor vrijwilligers en mantelzorgers beschikbaar gesteld. De onderwerpen van de trainingen zijn: grenzen stellen, omgaan met emoties, versterkende gesprekken, empowerment, netwerken versterken en vrijwilligers begeleiden. Deze onderwerpen zijn gekozen in samenspraak met dertien landelijke vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties zoals De Zonnebloem, het Rode Kruis, Mezzo en Kerk in Actie.


Handige apps voor mantelzorgers

Het organiseren van de hulp en ondersteuning kan je als mantelzorger veel tijd en energie kosten. Op dit moment zijn er verschillende apps en websites beschikbaar om het groeiende aantal mantelzorgers te ontlasten. Sociaalweb selecteerde 8 handige apps.


LAATSTE NIEUWS

Mini-symposium Dementie Thuis – 17 april 2018
29-03-2018 13:03
Welke (innovatieve) middelen zijn ondersteunend in de zorg aan mensen met dementie? Tijdens dit mini-symposium worden de resultaten van het project ‘Dementie thuis’ gepresenteerd. In dit project zijn de effecten van de inzet van verschillende vormen van ondersteuning en thuistechnologie op het leven van mensen met dementie en hun naasten gemeten, zoals bijvoorbeeld de Leefstijlmonitor.

Mini-symposium Dementie Thuis 17 april 2018
12-02-2018 12:02

VBZ Arbeidsmarktconferentie Met lef koersen op kansen
28-09-2017 13:09
In woelig vaarwater zoeken we in Zorg en Welzijn naar een nieuwe koers. Op de tweede VBZ-arbeidsmarktconferentie bespreken we met elkaar hoe de bakens op de arbeidsmarkt zijn verlegd.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!< Terug naar thema