Informele zorg

Door de ontwikkelingen in de zorg komt een belangrijke focus te liggen op de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van cliënten. Hierdoor verandert de rol van de zorgprofessional van uitvoerder van de zorg naar begeleider van cliënt en informele zorgers. Bij het indiceren van zorg wordt bekeken wat de cliënt nog zelf kan en wil (eigen regisseur), wat de omgeving (informele zorg) kan doen en welke zorg door de zorgprofessional gedaan moet worden. Deze nieuwe wijze van zorgverlening is weer te geven in een zorgdriehoek tussen cliënt, zorgprofessional (formele zorg) en informele zorg.

Informele zorg verwijst naar zorg en ondersteuning die wordt verleend door mantelzorgers, familieleden, buren, vrienden en vrijwilligers aan mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zonder daarvoor aanspraak te maken op betaling van loon.
We onderscheiden twee vormen van informele zorg:

  1. Mantelzorg
  2. Vrijwilligerswerk in de zorg

 "zorgdriehoek"

De zorgdriehoek: drie partijen van belang voor een goede zorgverlening

Waar de professional in het verleden meer gewend was om alleen de zorg te verlenen, gebeurt dat nu steeds meer en meer in samenspraak en samenwerking met cliënt en de informele zorg. De werkwijze van de professional verandert hierdoor van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. De zorgprofessional wordt behandelaar en coach van de cliënt én samenwerkingspartner en coach van de informele zorg.

VBZ heeft samen met experts van verschillende zorgorganisaties Sleutels tot Succes geformuleerd. Dit zijn aanbevelingen om de samenwerking tussen zorgprofessional en vrijwilliger te versterken. Dit document, een flyer en een filmpje zijn te vinden op de subpagina Sleutels tot Succes.


Contactpersoon: Marion Fisser, telefoonnummer: 023- 5322151 of m.fisser@vbzkam.nl

DOCUMENTEN

LAATSTE NIEUWS

Mét de stem van de cliënt
29-11-2017 14:11
De VBZ wil de stem van de cliënt ook op regionaal niveau krachtiger laten doorklinken.

VBZ Arbeidsmarktconferentie Met lef koersen op kansen
28-09-2017 13:09
In woelig vaarwater zoeken we in Zorg en Welzijn naar een nieuwe koers. Op de tweede VBZ-arbeidsmarktconferentie bespreken we met elkaar hoe de bakens op de arbeidsmarkt zijn verlegd.

Vrijwilligers met talenten én uitdagingen
31-05-2017 14:05
Hoe kunnen we het potentieel van kwetsbare vrijwilligers (vrijwilligers met talenten én uitdagingen) zo inzetten dat het ten goede komt aan henzelf, de cliënt en de zorgorganisatie? D


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!