Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid = Duurzaam Meedoen

Koersen op kansen’ is het strategisch werkplan VBZ programma Arbeidsmarkt, HRM en Scholing voor 2016 – 2020. In dit werkplan blijft Duurzame inzetbaarheid een belangrijk item voor de komende tijd. 

In de regio spreken we liever van ‘Duurzaam Meedoen’. De achterliggende gedachte hierbij is dat Meedoen in duurzaamheid activiteiten vraagt van werkgever en medewerker in gezamenlijke verantwoordelijkheid.  Duurzaam kunnen meedoen betekent dat je lang, gezond en met plezier werkt en dat je de vraag van de cliënt, de organisatie en van jezelf kunt blijven beantwoorden.

De veranderingen in de zorg doen een beroep op de medewerker om lerend in het leven te staan en de eigen regie op te pakken. Het behoud van vitale en proactieve medewerkers vraagt in samenspraak van de werkgever aandacht voor loopbaanontwikkeling en mobiliteit.

samen Voor Betere Zorg ondersteunt haar leden op dit gebied door het organiseren van themabijeenkomsten, vanuit de Kenniskring Duurzame Meedoen. De Kenniskring  bestaat uit afgevaardigden vanuit de volgende werkgroepen:

Wilt u lid worden van een van deze werkgroepen? Neem dan contact met ons op: vbz@vbzkam.nl

Meer informatie over thema Duurzaam Inzetbaarheid: Cafer Yigit, Bureau VBZ, telefoonnummer 023 – 5322151 c.yigit@vbzkam.nl

Gezond & Zeker is per januari 2017 opgegaan in de werkgroep Arbeid & Gezondheid, meer informatie over Gezond & Zeker

 Themabijeenkomst Duurzaam meedoen

 ‘Beter worden in je werk, van verzuim naar preventie’

Tja, wat maakt nu in de praktijk werkelijk het verschil dat een organisatie in een positieve of negatieve spiraal zit ten aanzien van het werkklimaat? Zo’n 38  deelnemers waren op 5 juni naar de bijeenkomst gekomen om de ‘good practices’ te horen van 2 prijswinnende VBZ organisaties. Het SIG heeft de prijs gewonnen van Beste werkgever 2017 bij Effectory en divisie Triversum kind en gezin van GGZ NHN is 3e geworden in de ranking lijst van Vernet.

De aftrap van de bijeenkomst werd door Martijn Venus van stichting IZZ  gedaan met de woorden dat werken in de zorg prachtig is maar vaak ook fysiek en psychisch belastend. Er is in 2016 en 2017 een oplopend zorggebruik en verzuim waar te nemen. IZZ wil zich richten op werk gerelateerde gezondheid d.m.v. onderzoek en praktijkoplossingen aan te dragen en zo een bijdrage te leveren aan de gezondheidsbevordering van zorgmedewerkers.

Uit onderzoek is gebleken dat er een correlatie bestaat tussen zorggebruik, verzuim en uitstroom bij een organisatie en dit alles de negatieve spiraal van een organisatie versterkt. Het tegenovergestelde is ook waar. Zichtbaar werd in het onderzoek dat een goed organisatieklimaat de organisatie verder versterkt en de uitstroom, verzuim en zorggebruik vermindert.

Dus genoeg redenen om aandacht te besteden aan een gezond en veilig organisatieklimaat.

Deze bestaan uit de volgende 5 dimensies:

 • Hoger management geeft prioriteit aan gezond en veilig werken
 • Direct leidinggevende is betrokken bij het welzijn van medewerkers
 • Team is zich bewust van de normen en waarden. Stuur bij waar nodig
 • De communicatie is helder
 • Mensen hebben de ruimte en eigen verantwoordelijkheid om te werken aan gezond en veilig werkgedrag

Door continu de dialoog over gezond en veilig werken aan te gaan met medewerkers binnen teams en bestuurders weet ieder waar knelpunten zijn en kan er naar creatieve oplossingen worden gezocht. Hierdoor krijgen medewerkers erkenning voor eigen expertise en voelen zich betrokken bij de organisatie. De medewerker durft meer eigen verantwoordelijkheid en regie te nemen binnen zijn werkzaamheden en weet waar zijn ontwikkelpunten liggen. IZZ heeft in 2017 in de GGZ en GHZ verschillende projecten gedaan en in 2018 staan pilots op stapel. Met Actiz worden eind juni gesprekken gehouden om ook binnen de VVT meer aandacht aan het organisatieklimaat te gaan besteden.

Petra van Klaveren, werkzaam als HR-manager bij Triversum, vertelde dat door de zorginhoudelijk bestuurder vanaf 2015 veel is samengewerkt met de teams om de zorg af te stemmen op de nieuwe koers van de organisatie. Hierdoor is er veel meer commitment ontstaan bij de teams met de organisatie. Ook wordt er meer verantwoordelijkheid gevoeld voor de eigen expertise bij de medewerkers. Deze samenwerking op zorggebied tussen alle niveaus, heeft een positief effect gehad op het werkklimaat. Het was dus geen doel op zich om het verzuim te verlagen, maar het is een bijkomende factor geworden bij de implementatie van de veranderde zorg. Triversum was zelf ook verrast dat ze zo goed scoorde in verzuimscores van Vernet. Door de dialoog aan te gaan vanuit werknemersperspectief en werkgeversperspectief en te focussen op preventie, vitaliteit en toekomst is dit mooie resultaat bereikt.Enkele tips die Petra meegaf waren:

 • Stel individuele belastbaarheid en gezondheid centraal
 • Stimuleer medewerkers om met hun eigen topfit en jobfit aan de slag te gaan
 • Zoek de dialoog en zorg voor directe communicatie
 • Ondersteun en faciliteer medewerkers/teams.

Linde Dijkstra werkzaam als HR-manager bij SIG vertelde dat zij blij verrast werden door de de uitkomst Best werkgeverschap 2017-2018 door Effectory.  Linde gaf aan dat zij ‘gewoon hun werk deden’ en dat het medewerkertevredenheidsonderzoek aangaf dat ze op de goede weg zitten. Wat vooral in de presentatie van Linde er uitsprong was de heldere langetermijnvisie die SIG een aantal jaar geleden heeft ontwikkeld. SIG houdt deze koers vast en stelt alleen bij wat nodig is. In heldere taal in het boekje ‘Doeners’ wordt aan de hand van 4 pijlers visie geformuleerd voor cliënten en medewerkers. In de loop van de jaren heeft SIG het spel ‘Doeners aankaarten’ ontwikkeld. Aan de hand van stellingen op kaartjes wordt de dialoog over (soms wat moeilijke) onderwerpen aangekaart. Linde vertelde wat de zogenaamde “geheimen” van goed werkgeverschap zijn:  

 • Werken vanuit de bedoeling (W. Hart) door jezelf regelmatig de vraag te stellen: “en wat heeft de cliënt/medewerker er aan?”
 • Verantwoordelijkheden op de juiste plek leggen; doen waar je goed in bent
 • Geen zelfsturing, maar wél regie & autonomie voor professionals.

De middag werd met een 7,6 gewaardeerd. De presentaties van de sprekers zijn hieronder bij documenten te vinden.

Lilian van El en Liesbeth van Hellemondt

LAATSTE NIEUWS

Regionaal samenwerken op re-integratie van uitgevallen medewerkers
17-06-2019 12:06
Op 11 juni 2019 vond bij Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een bijeenkomst plaats over ‘Regionaal samenwerken op re-integratie van uitgevallen medewerkers’.

ESF projecten rond duurzame inzetbaarheid medewerkers
14-06-2019 10:06
samen Voor Betere Zorg heeft in 2017/2018 en nu in 2019 een aantal projecten uitgevoerd rond duurzame inzetbaarheid van medewerkers in zorg en welzijn.

Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid met ESF
27-09-2018 11:09
extra in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Dit doen wij met de extra ondersteuning vanuit het Europees Sociaal Fonds, waarbij het mogelijk wordt gemaakt om verschillende pilots op te zetten en de ervaringen regionaal te delen.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!