Behoud personeel

Behoud personeel

Op deze pagina:

- Ziekteverzuimcijfers per branche, landelijk en regionaal
- Eerste resultaten landelijk uitstroomonderzoek
- Ervaren werkdruk (werknemersenquête AZW)

Ziekteverzuimcijfers per branche

Uitstroomonderzoek

Bekijk de Factsheet eerste resultaten uitstroomonderzoek 

Waarom vertrekken mensen bij organisaties of uit de sector, en waar gaan zij heen?
Organisaties binnen samen Voor Betere Zorg voeren een doorlopend uitstroomonderzoek uit sinds april 2019. In de regio zijn 32 organisaties aangesloten (VBZ en SIGRA), landelijk doen er meer dan 250 organisaties aan het onderzoek mee. Inmiddels hebben meer dan 9 duizend vertrekkende medewerkers de vragenlijst ingevuld. De eerste beschrijvende landelijke resultaten verschenen in een factsheet. Een volgende verdieping volgt voor de zomer van 2020. 
Meedoen aan het uitstroomonderzoek? Neem dan contact op met Lotte Speelman (l.speelman@vbzkam.nl). 

Werknemersenquête AZW

Cijfers zijn afkomstig van het landelijk onderzoeksprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn, uit de werknemers- en werkgeversenquete. Lees meer over arbeidsomstandigheden op Statline (CBS). 

Terug naar arbeidsmarktinformatie

 

Thema's

Op zoek naar cijfers over een bepaald thema? Diverse thema's worden op deze pagina uitgelicht:

DOCUMENTEN

LAATSTE NIEUWS

Veel deelnemers bij webinar 'Na het front weer één team vormen'
29-06-2020 12:06
De eerste golf van de coronacrisis lijkt voorbij. De reguliere zorg wordt ondertussen opgestart. De medewerkers van het front komen weer terug in hun team. En de medewerkers die tijdelijk thuis zaten, gaan weer samenwerken met hen die aan het front stonden. Hoe ondersteun je dit proces als HR-professional? Hoe geef je de juiste aandacht en begeleiding aan je medewerkers?


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!