Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt VBZ.jpg

Wij streven naar een arbeidsmarkt waarbij de behoefte aan kwaliteit en capaciteit van personeel goed wordt ingevuld door:

  • regionale samenwerking van alle organisaties op het gebied van (strategisch) personeelsmanagement
  • samen een toekomst te schetsen
  • afstemming tussen regionale en landelijke acties en doelen
Samen met onze leden werken wij binnen projecten aan specifieke vraagstukken in de regio op het gebied van opleiden, werven van nieuw zorgpersoneel, behoud van personeel.
 

RAAT - Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten

Met RAAT Zorg Werkt 2.0 bundelen wij de krachten en komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor Zorg en Welzijn. Een effectieve aanpak van de personeelstekorten is alleen mogelijk als die aanpak zich richt op alle sectoren in de zorg. Daarom is de regionale aanpak bedoeld voor alle sectoren, van de zorg voor mensen met een beperking tot ouderenzorg, van ziekenhuis tot jeugdzorg. Wij werken met z’n allen samen op thema’s die alle sectoren raken én wij werken indien nodig in kleiner verband samen op thema's die specifieke deelsectoren raken.
 
Contactpersoon: Marion Fisser | m.fisser@vbzkam.nl
 

Arbeidsmarktinformatie

samen Voor Betere Zorg geeft inzicht in de arbeidsmarktcijfers, denk aan vacaturepeilingen, uitstroomonderzoeken en de jaarlijkse Facts & Figures die informatie geeft over opleiden, instroom, doorstroom en uitstroom op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn.
U vindt alle cijfers met verdiepende thema-artikelen en blogs verzameld op de pagina arbeidsmarktinformatie.
 
Contactpersoon: Lotte Speelman | l.speelman@vbzkam.nl
 

Werven en Infopunt Zorg

infopunt zorg met svbz.jpgVanuit Infopunt Zorg wordt het werken en leren in zorg en welzijn in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden onder de aandacht gebracht. Onze leden kunnen (gratis) vacatures plaatsen op de website infopuntzorg.nl.
Wij organiseren samen met onze leden beurzen, online en offline campagnes en voorlichtingsbijeenkomsten.
 
Contactpersoon: Monique Beentjes | m.beentjes@vbzkam.nl
 

Behoud en duurzame inzetbaarheid

Veel aandacht gaat uit naar het werven van nieuw personeel. Minstens zo belangrijk is het om het huidig personeel te behouden voor de sector zorg en welzijn, met andere woorden: de achterdeur dicht te houden. Samen met onze leden trekken wij samen op in projecten die gericht zijn op vitaliteit, leiderschap, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
 
Contactpersoon: Cafer Yigit | c.yigit@vbzkam.nl

Onderwijs en opleiden

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is een belangrijk punt van aandacht. Om de noodzakelijke zorg voor nu en in de toekomst te kunnen garanderen, moeten tijdig voldoende studenten instromen in de verschillende zorgopleidingen.
Daarnaast moeten werkgevers en onderwijs continu in overleg zijn over de inhoudelijke aansluiting van de opleidingen op de beroepspraktijk. De snelle ontwikkelingen in de zorg, de technologische ontwikkelingen en de steeds complexer wordende zorg, vragen om in gezamenlijkheid het onderwijs vorm te geven.

Contactpersoon: Wilma Jansen | w.jansen@vbzkam.nl

Overige thema's en subsidie

Landelijk samenwerkingsverband- RegioPlus

RegioPlus logoOp landelijk niveau maakt samen Voor Betere Zorg, met de andere 13 regionale arbeidsmarktorganisaties,deel uit van RegioPlus. RegioPlus behartigt de collectieve belangen van de deelnemers op landelijk niveau en fungeert als aanspreekpunt voor landelijke partijen. 
 

  

DOCUMENTEN

LAATSTE NIEUWS

Stage op de meest 'chille' afdeling
09-09-2019 14:09
Wilma Jansen liep in het kader van de zomerstages vanuit samen Voor Betere Zorg, stage bij het Spaarne Gasthuis.

Wat hebben Rafael van der Vaart en ik gemeen?
22-08-2019 14:08
Medewerkers van het bureau van samen Voor Betere Zorg gaan op zomerstage! Ze schrijven over hun ervaringen in een zomerstageblog.

‘Ik heb mijn hand een week niet gewassen’
08-07-2019 15:07
Er zou een bijeenkomst zijn over de integratie van mensen in Haarlem met een niet-Nederlandse achtergrond. Behalve minister Koolmees was er ook iemand anders, niemand minder dan Koning Willem-Alexander!


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!