Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt, HRM en Scholing is een van de twee programma's van samen Voor Betere Zorg. In verschillende netwerken en overleggen  geven de leden VBZ samen vorm aan het beleid rond arbeidsmarkt en opleidingen.

De thema's zijn:

Op landelijk niveau maakt samen Voor Betere Zorg, met de andere 13 regionale arbeidsmarktorganisaties,deel uit van RegioPlus. RegioPlus behartigt de collectieve belangen van de deelnemers op landelijk niveau en fungeert als aanspreekpunt voor landelijke partijen.


Tweede VBZ arbeidsmarktconferentie 'Met lef koersen op kansen' was op 12 oktober 2017

Thema: Instroom, Behoud en Mobiliteit.
In woelig vaarwater zoeken we in Zorg en Welzijn naar een nieuwe koers. Op de VBZ-arbeidsmarktconferentie bespraken we met elkaar hoe de bakens op de arbeidsmarkt zijn verlegd.
Pieter Webeling gooide om iets voor half tien de trossen los met een panel interview met de vraagstelling; Wat kan er beter ten aanzien van de tekorten in de zorg en hoe pakken jullie dat aan?


Lees nu het complete verslag van de dag inclusief presentaties.


Koersen op Kansen tussenstand in deze regio

Het samenwerkingsverband RegioPlus geeft gezamenlijk uitvoering aan het programma Koersen op Kansen 2016 – 2020 dat gefinancierd wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Koersen op Kansen speelt in op actuele ontwikkelingen binnen de sector Zorg en Welzijn. Bureau Bartels monitort per regio de resultaten.

koersen op kansen bureau bartels juli 2017 1


koersen op kansen bureau bartels 2.JPG

 

LAATSTE NIEUWS

Start campagne Ik Zorg met regionaal contactpunt
01-11-2018 01:11
Op 1 november 2018 lanceert het ministerie van VWS de landelijke publiekscampagne 'Ik Zorg'. In de campagne worden individuele verhalen van medewerkers in zorg & welzijn in beeld gebracht, om zo anderen te enthousiasmeren voor het werk in onze sector.

Update SectorplanPlus
27-09-2018 14:09
Afgelopen juli heeft een workshop Subsidieverantwoording (Saba) plaatsgevonden. Sindsdien zijn werkgevers gestart met de registratie van opleidingen en deelnemers in het portal.

Terug de schoolbanken in
27-09-2018 14:09
Maandag 24 september en woensdag 26 september kwamen - bij de locaties Haarlem en Hoofddorp van het Nova College - in totaal zo’n 50 studenten van 13 verschillende zorgorganisaties bij elkaar om te starten met een versneld BBL-traject mbo verpleegkunde niveau 4).


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!