sprekers 24 november.png

 

Programma

08.30 – 09.15 Inloop en ontvangst

09.15 – 09.30 Opening door dagvoorzitter Frénk van der Linden

09.30 – 09.45 Interview door Frénk van der Linden met Lucien van Ruth en Doekle Terpstra

09.45 – 10.30 Business trends: gevolgen voor organisatie en werk | Don Ropes - Hogeschool Inholland

De afgelopen vijftig jaren zijn kenmerkend geweest voor een vrij hoge levensstandaard tijdens een periode van relatieve economische vooruitgang. Wij zijn gewend geraakt aan de welvaart, de goede gezondheidszorg, een goede onderwijskwaliteit en genoeg vrije tijd om van het leven te genieten. Als we dit willen vasthouden in de huidige maatschappij dan moeten we leren hoe we eigen regie kunnen houden en ons aanpassen aan de snel veranderende en complexe wereld om ons heen. Vanuit een grootschalig onderzoek hebben vanuit InHolland geconstateerd dat om effectief te zijn in deze complexe wereld, men een ‘Superman’  moet worden op cognitief-, sociaal- en aanpassingsvlak. Dit kan alleen door continu te blijven leren, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De presentatie gaat in op de problematiek van leren en ontwikkelen binnen organisaties en wat dat betekent voor het individu, de organisatie en de maatschappij.

10.30 – 11.15 Liefdevol kraken zetten in vastgeroeste patronen | Shirine Moerkerken - Strange

Hoe kun je veranderen als je inmiddels zelf als intern adviseur onderdeel bent van de zorgorganisatie die moet veranderen? Ook als extern adviseur word je vaak gevraagd vanwege je ‘kennis of ervaring in de zorgsector’. Je bent gaan geloven in een aantal stevig vastgezette waarheden; je doet mee in een aantal ingesleten patronen; en je hebt ervaringen opgedaan en opinies gekregen die nog lastig te veranderen zijn. Shirine Moerkerken helpt je je eigen waarheden te kraken en daarmee de vastgezette patronen in je organisatie. Heb je bijvoorbeeld voor het (verander)werk dat je nu doet een opdrachtgever en een heldere opdracht? Heb je daarbij stevig gecontracteerd over de condities die nodig zijn voor succes?

  • Kraak je eigen waarheden en daarmee de vastgezette patronen in je organisatie
  • Contracteer en organiseer de condities om succesvol te kunnen veranderen

11.15 – 11.45 Koffie/thee pauze

11.45 – 12.45 1e ronde workshops

12.45 – 13.45 Lunch

13.45 – 14.45 2e ronde workshops

14.45 – 15.15 Pauze

15.15 – 16.00 Versterken van een kansgerichte mindset | Jeff Gaspersz - Nyenrode Business Universiteit

Wat zijn effectieve acties om een kansgerichte, innovatieve mindset te stimuleren bij mensen? Wat vraagt dat van leidinggevenden, coaches en HR-adviseurs? Hoe is het met verandervermogen en de innovativiteit van een organisatie en deze te versterken? Jeff Gaspersz deelt op een interactieve wijze zijn inzichten hierover en geeft voorbeelden van praktische en gemakkelijke uitvoerbare ideeën en acties.

In de laatste 10 minuten hebben we een “connected thinking” sessie waarin een groot aantal kansen voor verandering en innovatie worden bedacht en gedeeld.

16.00 – 16.15 Afronding van de dag door Frénk van der Linden

16.15 Afsluiting met een drankje

 

aanmeldknop.JPG

Voor VBZ leden zijn geen kosten verbonden aan deze conferentie

Deelname per persoon €175,00 excl btw.